Novinky

  • David Bisbal a Elena Tablada se jim narodila Dcera Ella Tablada Bisbal
    12. 01. 2011 carstina22

  • David Bisbal se bude ženit
    12. 01. 2011 carstina22